Przedszkole Sióstr Honoratek

Aktualności

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które są przyjęte do naszego przedszkola na rok szkolny 2022/23,   proszeni są o podpisanie umowy w terminie  od 20 maja do 3 czerwca. Umowę podpisują zarówno rodzice dzieci kontynuujących edukację...

więcej

Rodzice, których dziecko zostało zakwalifikowane do przedszkola i pragnący, by dziecko uczęszczało do naszej placówki, proszeni są o wypełnienie dokumentu: POTWIERDZENIE WOLI  ZAPISU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA   do 13 maja.   Brak w/w...

więcej

W dniu 9 maja 2022 r. grupa „ Wiewiórek” wybrała się autokarem do łódzkiego ZOO. Przy wejściu czekał już na nas przewodnik, który oprowadził nas po nowo otwartym Orientarium. Zobaczyliśmy wspaniałe okazy zwierząt, w tym największego w Europie...

więcej