Przedszkole Sióstr Honoratek

Grupa I - Pszczółki

Nasza grupa to ,, Pszczółki  ‘’-  dzieci 3,4,5,6-letnie: znajdziesz nas na parterze.

Opiekują się nami s. Goretti Jadwiga Białek i p. Grażyna Zamożniewicz .  

Działalność dydaktyczno-wychowawcza w naszej grupie oparta jest na wychowaniu integralnym. Zasadniczym celem wychowania integralnego jest całościowy rozwój osobowy dziecka, wprowadzenie go w świat wartości takich jak : prawda, piękno, dobro, świętość. Dochodzenia do prawdy uczymy dzieci poprzez kształcenie umysłowe, które obejmuje rozwijanie spostrzegawczości (kształcenie zmysłów), edukację językową (prawidłowe kształcenie logosfery oraz podmiotowa komunikacja), edukację matematyczną (nauka logicznego myślenia oraz rozwiązywania problemów).  Piękno, dzieci poznają w trakcie zajęć dotyczących wychowania estetycznego, umuzykalniającego oraz przyrodniczego w duchu ekologii św. Franciszka. Dobroć i świętość w czasie zajęć z wychowania społeczno- moralnego i wychowania religijnego. Dobrze przygotowane otoczenie to przestrzeń poznawcza, która jest środkiem wspomagającym nasz indywidualny rozwój według naszych potrzeb.

Do zabawy nauki i pracy zachęcają nas pomoce montessoriańskie i inny materiał dydaktyczny. Materiał językowy pomaga nam w  czytaniu i pisaniu oraz kształtuje i rozwija naszą mowę. Materiał matematyczny w przystępny i konkretny sposób wprowadza w świat matematyki.  Dodatkowo odbywają się zajęcia matematyczne prowadzone według scenariuszy E. Gryszczyk - Kolczyńskiej. Dział wychowania religijnego to swoiste atrium, służące naszemu rozwojowi duchowemu. Czytamy Biblię, uczymy się modlitw, poznajemy patronów, odmawiamy różaniec. Pomoce do kształcenia zmysłów wprowadzają w świat wymiarów, powierzchni i brył. Poznajemy środowisko przyrodnicze, eksperymentujemy, prowadzimy różne doświadczenia. Mamy kącik czytelniczy, ponadto dzieci starsze raz w miesiącu chodzą do Biblioteki Publicznej na zajęcia i wypożyczają książki do domu, bawimy się i pracujemy na komputerze. Mamy super miejsce do popołudniowej zabawy, znajdują się klocki, zagroda  ze zwierzątkami , domek z lalkami , teatrzyk z kukiełkami i  przybory do rysowania , codziennie możemy przynosić zabawki z domu. Uroczyście obchodzimy urodziny, układamy słoneczko w grupie, mamy kalendarz urodzinowy.