Przedszkole Sióstr Honoratek

Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.30 

schodzenie się dzieci: zabawy dowolne  służące realizacji pomysłów dzieci: konstrukcyjne, manipulacyjne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia poranne, ogólnorozwojowe, zabawy ruchowe, czynności higieniczno - samoobsługowe, przygotowanie do posiłku, doskonalenie umiejętności spożywania posiłków;

 

ŚNIADANIE
 

9.00 - 12.00

zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju;
uczymy się, słuchamy, modlimy się, rozwiązujemy zadania, rysujemy, malujemy, lepimy, wycinamy, tańczymy, gimnastykujemy się, poprzez zabawy i gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujemy prawidłową postawę; rozmawiamy, opowiadamy, oglądamy, uczestniczymy w zabawach konstrukcyjnych i badawczych; wychodzimy na wycieczki, spacery, prowadzimy obserwacje przyrodnicze, bawimy się w ogrodzie przedszkolnym; czasami zapraszamy do nas gości albo bierzemy czynny udział w przedszkolnych uroczystościach;  doskonalimy czynności porządkowe, gospodarcze i higieniczno - samoobsługowe, jemy owoce;

 

OBIAD
 

12.30 - 14.00

zabawy integracyjne, kontynuacja działalności edukacyjnej: indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci na zajęciach reedukacyjnych,  praca z dzieckiem zdolnym, udział w zajęciach dodatkowych,  zabawy i gry dydaktyczne,  pobyt na świeżym powietrzu, zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, utrwalanie wiadomości zdobytych w ciągu całego dnia, doskonalenie czynności porządkowych, gospodarczych i higieniczno - samoobsługowych,  promowanie zdrowego żywienia – jemy owoce i warzywa;

 

PODWIECZOREK
 

14.30 - 16.30

zabawy wg zainteresowań  dzieci w małych zespołach: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne i inne; omawianie z dziećmi wydarzeń dnia; pobyt na świeżym powietrzu; kontakty indywidualne z rodzicami; rozchodzenie się dzieci.