Przedszkole Sióstr Honoratek

Wychowanie religijne

religia.jpg (75 KB)

 

   Rozwój dziecka w Przedszkolu Sióstr Honoratek jest oparty na chrześcijańskiej koncepcji wychowania, wyrastającej z Ewangelii  i wychowawczych doświadczeniach Kościoła, a także na współczesnych osiągnięciach myśli pedagogicznej.

Wychowując ku wyższym wartościom chrześcijańskim i ogólnoludzkim (prawda, dobro, piękno, miłość, sprawiedliwość, wolność) chcemy, aby dziecko:

 • nauczyło się kochać Boga, ludzi, Ojczyznę
 • odczuwało potrzebę modlitwy i udziału w liturgii Kościoła
 • było otwarte na potrzeby innych ludzi i otaczającą je rzeczywistość
 • czuło się w grupie bezpieczne i akceptowane

Dużą rolę pełni formacja religijna, którą realizujemy na różnych płaszczyznach:

 • wspólna modlitwa przed i po posiłkach, modlitwa poranna, modlitwy w intencjach dzieci
 • spotkania o tematyce religijnej (katecheza, warsztaty biblijne, bal świętych)
 • przybliżanie treści roku liturgicznego (gazetka, dekoracje, kąciki religijne)
 • przeżywanie ważnych, bieżących wydarzeń religijnych z życia Kościoła
 • nauka i śpiewanie piosenek o tematyce religijnej
 • czytanie Biblii dla dzieci oraz opowiadań z książek i czasopism o treściach religijnych
 • wspólne uczestnictwo społeczności przedszkolnej, dzieci i rodziców we Mszy św. w kaplicy sióstr lub w kościele
 • angażowanie dzieci, absolwentów i rodziców do czynnego uczestniczenia w przeżywanych spotkaniach liturgicznych
 • spotkanie z rodzicami przy wigilijnym stole
 • udział w konkursach religijnych
 • uczestniczenie dzieci najstarszych w Rekolekcjach Wielkopostnych w kościele,
 • wycieczki do miejsc kultu religijnego m.in. kościoły, pomniki świętych patronów,
 • kultywowanie tradycji chrześcijańskich, modlitwa różańcowa w październiku, poranki adwentowe, Droga Krzyżowa w Wielkim Poście  
 • kształtowanie postawy chrześcijańskiej.

Tego typu zajęcia pomagają ukierunkować uczucia dzieci do Boga, bliźniego i do tego wszystkiego, co piękne i szlachetne. Chcemy, aby nasi podopieczni doświadczali radości z czynienia dobra, a także, aby potrafili świadomie zmieniać siebie i środowisko, w którym żyją.

   W naszym przedszkolu wiara w Boga, a co się z tym wiąże wartości chrześcijańskie oraz praktyka religijna są niezwykle istotne, przekazujemy je dzieciom nie tylko na katechezie, ale także podczas pracy materiałem montessoriańskim w dziale wychowania religijnego. Realizujemy także elementy programu wychowania religijnego opartego na Katechezie Dobrego Pasterza, który został opracowany przez Sofię Cavaletti z Instytutu Dobrego Pasterza w Rzymie. Wychowanie religijne jest dostosowane do potrzeb i wrażliwości małych dzieci, odpowiada przede wszystkim na potrzeby miłości oraz bezpieczeństwa.