Przedszkole Sióstr Honoratek

Rekrutacja

Rekrutacja

Od 08 do 24 kwietnia 2024r. w godzinach 9.00-15.00 będą wydawane wnioski o przyjęcie dziecka do  przedszkola na rok szkolny 2024/2025 dla Rodziców, którzy po raz pierwszy chcą zapisać dziecko do przedszkola. Nie prowadzimy zapisów przez Internet.

Wnioski i załączniki Rodzice pobierają i składają osobiście w przedszkolu. Rozpatrywane będą  wnioski poprawnie wypełnione, z dołączonymi wymaganymi dokumentami. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci urodzone w latach 2018– 2021. Rodzice dzieci urodzonych w 2022 roku (po ukończeniu przez nie 2 lat i 6 miesięcy na dzień 1.09.2024r.) mogą starać się o zapisanie do przedszkola po zakończeniu postępowania uzupełniającego (czyli po 25 czerwca 2024 r.) na wolne miejsca.

Pobieranie i składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez Rodziców dzieci aktualnie uczęszczających  do przedszkola będą w terminie od 04 do 15 marca 2024 r.

                             Zarządzenie Przełożonej Generalnej

                                   Informacje