Przedszkole Sióstr Honoratek

Małe Siostry w Łodzi

13.jpg (49 KB)

Do Łodzi jako miasta fabrycznego siostry przybyły na polecenie Ojca Honorata Koźmińskiego (Kapucyna) w 1893 r. 

Ojciec Honorat „widział w Łodzi stolicę sióstr fabrycznych”. Pracę zainicjowała założycielka Zgromadzenia sługa Boża Aniela Róża Godecka wraz z 10-cioma siostrami. 

f6f2dd0b373a5b04b9925f8c7702dc9a.jpg (116 KB)

Plac pod budowę domu przy ulicy Lokatorskiej 12 zakupiły siostry w 1925 roku, a w 1927 r. ks. bp Wincenty Tymieniecki poświęcił kamień węgielny i dokonał Aktu Erekcyjnego domu. Życzeniem ks. Biskupa było, aby siostry zajęły się dziećmi, młodzieżą i kobietami pracującymi w licznych fabrykach robotniczej Łodzi. Poświęcenie domu nastąpiło w 1928 r. i jednocześnie otwarte zostało dwu – oddziałowe przedszkole, które cieszyło się dużym uznaniem wśród społeczeństwa. 

Przedszkole przechodziło różne koleje losu. W czasie II wojny światowej przerwało swoją działalność, ponieważ budynek zajęli Niemcy, a siostry wywieziono do obozu pracy. Po wojnie na nowo przystąpiono do organizowania przedszkola, które funkcjonowało  do sierpnia 1961 roku.  Od września ówczesne władze odebrały siostrom pozwolenie na prowadzenie przedszkola, zwalniając siostry z pracy. Od tego czasu przez 30 lat w budynku będącym własnością Zgromadzenia funkcjonowało przedszkole państwowe.

We wrześniu 1991 roku Zgromadzenie ponownie przejęło prowadzenie przedszkola, a 23 X 1997 r. nadano mu imię Sługi Bożej Anieli Róży Godeckiej. 

Obecne przedszkole, jest placówką  5–cio oddziałową, której organem prowadzącym jest Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi (Honoratek) z siedzibą władz generalnych w Częstochowie.

aniela1.jpg (42 KB)

     

XZ.jpg (20 KB)