Przedszkole Sióstr Honoratek

O Anielce

Aniela urodziła się w czasach, gdy Polska była pod zaborami, a za wierność Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie groziły dotkliwe kary. Pomimo tak trudnej sytuacji Anielka została wychowana w duchu patriotyzmu. Oparciem dla Niej byli rodzice, a po śmierci matki - ojciec, który nie tylko słowem, ale i czynem przekazywał swoim dzieciom najwyższe wartości.

Drodzy Rodzice, dzieci są dla Was nie tylko darem ale i zadaniem. To Wy kształtujecie ich młode serca. Niech Bóg - najlepszy Ojciec dodaje Wam sił, cierpliwości i wytrwałości, byście wychowali swoje pociechy na Jego chwałę i mogli z radością obserwować ich wzrastanie w wierze, nadziei i miłości.

Sama Matka Aniela Róża, jako osoba dorosła, zajmowała się dziećmi i w trosce o ich dobro zapisała następujące słowa:

"Pierwszymi pomocnikami Kościoła w wielkim dziele wychowania są rodzice, których on zachęca bezustannie, aby dziatki swoje w duchu Chrystusowym prowadzili. W dalszym wychowaniu pomocnicą Kościoła staje się szkoła, ponieważ wszelka nauka i wykształcenie powinny dążyć do jednego i jedynego celu, którym jest moralno - religijne udoskonalenie człowieka."