Przedszkole Sióstr Honoratek

Grupa IV - Motylki

Grupa IV „Motylki”, to grupa integralna, której podstawowym źródłem jest personalistyczna koncepcja człowieka, elementy metody montessoriańskiej oraz charyzmat Sługi Bożej Matki Anieli Róży Godeckiej.  W naszej grupie podejmowane są działania opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem działań kształtujących umiejętności społeczne u  dzieci.  Przedszkolaki zdobywają wiedzę podczas samodzielnej i indywidualnej pracy z różnorodnymi i zróżnicowanymi pod względem trudności pomocami dydaktycznymi, a także w trakcie ciekawych zajęć i zabaw organizowanych dla dzieci na terenie przedszkola i poza nim.  Do grupy IV uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia, stwarza to możliwość wzajemnego uczenia się od siebie, rozwijania samodzielności oraz empatii. „Motylki” przejawiają dużą wrażliwość na obraz i słowo, są zainteresowane teatrem i to zarówno jako widzowie, jak i aktorzy. Idąc za zainteresowaniami i potrzebami dzieci proponujemy przedszkolakom swobodne podejmowanie zabawy w teatr inspirowane oglądanymi przedstawieniami na teranie przedszkola i poza nim, które rozwijają ich mowę, wyobraźnię, zmuszają do analizowania postępowania bohaterów, wyciągania wniosków, a także pozwalają wyrażać siebie.  Dzieci z  zaciekawieniem oglądają przedstawienia w wykonaniu aktorów, rodziców, jak i same chętnie biorą udział w scenkach dramowych, wystawianych okolicznościowo programach artystycznych i przedstawieniach oraz biorą udział w Festiwalu Teatrów Przedszkolnych. Stąd w naszej grupie mamy stale wzbogacany rekwizytami i strojami kącik teatralny. W ten sposób pragniemy rozwijać pasję teatralną u dzieci.