Przedszkole Sióstr Honoratek

Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja 2018/2019

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola składają deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019,

w terminie od 12 do 23 lutego 2018 r.

Formularz deklaracji należy pobrać w przedszkolu.

Od 5 do 20 marca 2018r.  rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne, tylko na wolne miejsca.

 Przedszkole Sióstr Honoratek nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej.

 Wnioski rekrutacyjne będą wydawane i przyjmowane w przedszkolu

w godz. od 9.00 do 15.00

Rozpatrywane będą  wnioski poprawnie wypełnione,  z dołączonymi wymaganymi dokumentami.

REKRUTACJA