Przedszkole Sióstr Honoratek

Rekrutacja 2018/2019

Rekrutacja 2018/2019

Od 5 do 20 marca 2018r.  w godzinach 9.00-15.00 rozpocznie się postępowanie rekrutacyjne, na wolne miejsca do Przedszkola Sióstr Honoratek.

 Nasze przedszkole nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej.

 Wnioski rekrutacyjne będą wydawane i przyjmowane w przedszkolu w godz. od 9.00 do 15.00

Rozpatrywane będą  wnioski poprawnie wypełnione,  z dołączonymi wymaganymi dokumentami.

HARMONOGRAM