Przedszkole Sióstr Honoratek

1% dla przedszkola

1% dla przedszkola

Bardzo dziękujemy za przekazanie 1% podatku za 2020 r. na rzecz naszego Przedszkola.

Kwota uzyskana dzięki Państwa zaangażowaniu to 3.328,00 zł

W bieżącym roku szkolnym planujemy wykorzystać zgromadzone środki na zakup żagli przeciwsłonecznych na piaskownicę.

        ZAPRASZAMY DO AKCJI   1%  DLA PRZEDSZKOLA SIÓSTR HONORATEK

Szanowni Rodzice,
prosimy Was, Wasze Rodziny, Przyjaciół i Znajomych o włączenie się w akcję 1% dla Przedszkola Sióstr Honoratek.
Można to uczynić poprzez przekazanie kwoty 1% na rzecz Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” z dopiskiem: „dla Przedszkola Sióstr Honoratek”.

Nr  KRS:  0000272264
Cel szczegółowy: dla Przedszkola Sióstr Honoratek.

Fundusze zebrane w ten sposób zostaną przekazane w całości dla naszego Przedszkola. 

                                                Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Sióstr Honoratek

 Jednocześnie informujemy, że w minionym roku ze zbiórki 1% w naszym Przedszkolu sfinansowano zakup laptopa dla kolejnej grupy.

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi” to Organizacja Pożytku Publicznego od marca 2008 r.  Stowarzyszenie jest organizacją o charakterze wychowawczym  i społeczno-edukacyjnym, powstało w grudniu 2006 roku. Zostało zainicjowane przez nauczycieli i rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 106 w Łodzi.

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”
93 – 533 Łódź, ul. Astronautów 17
www.otwartedrzwi.eu