Przedszkole Sióstr Honoratek

Kwarantanna w gr. IV

Kwarantanna w gr. IV

Informujemy Rodziców, że decyzją PPIS w Łodzi wszystkie dzieci z grupy IV „Motylki” i grupy III "Wiewiórki" i V "Rybki", które dołączyły do gr. IV i były obecne w przedszkolu 19 i 20 stycznia, z powodu kontaktu z osobą, u której stwierdzono wynik dodatni na Covid - 19, zostały objęte obowiązkową kwarantanną. Wszyscy Rodzice dzieci z w/w grup zostaną poinformowani indywidualnie (mailowo, sms). W okresie kwarantanny dla tych dzieci praca edukacyjna będzie przebiegała zdalnie. Dzieci nieobecne 19 i 20 stycznia, nie są objęte kwarantanną i mogą przychodzić do przedszkola, ale będą łączone z inną grupą.

Życzymy zdrowia.

Dyrektor Przedszkola

 s. Ewelina Danuta Jędo