Przedszkole Sióstr Honoratek

Podpisywanie umów

Podpisywanie umów

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci, które są przyjęte do naszego przedszkola na rok szkolny 2021/22,  proszeni są o podpisanie umowy w terminie od 7 do 18 czerwca.

Umowę podpisują zarówno rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną, jak i rodzice dzieci nowo przyjętych.

Brak umowy oznacza rezygnację z przyjęcia dziecka do przedszkola.

Formularz umowy do pobrania w przedszkolu.