Przedszkole Sióstr Honoratek

Drodzy Rodzice !!!

Drodzy Rodzice !!!

Wobec wzrastającej liczby zachorowań  wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży.

Przepisami zmieniającymi rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 492) Minister Edukacji Narodowej zdecydował o  ograniczeniu  - w terminie od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r. - działalności jednostek systemu oświaty, w tym przedszkoli.

To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty, w tym przedszkoli są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczyciele będą przesyłać materiały do realizacji przez dziecko w domu za pomocą poczty elektronicznej. Adres: przedszkolepsh@wp.pl    Hasło do poczty znajduje się na portalu iPrzedszkole po zalogowaniu się.

Znajdują się tam również adresy mailowe nauczycieli prowadzących poszczególne grupy, aby każdy Rodzic miał możliwość kontaktu, celem uzyskania indywidualnych informacji do pracy z dzieckiem.

„Mocni w Duchu” dzieciom - program internetowy dla dzieci na czas zamknięcia szkół.  Od poniedziałku codziennie (poniedziałek-piątek) w godzinach 11.00-12.30 na kanale  Mocni w Duchu TV jest publikowany program dla dzieci w oparciu o Warsztaty Muzyczne.

https://youtu.be/qwDb0WJ2ioI?list=PL6...

Przypominam, że na naszej stronie internetowej w zakładce PATRONKA PRZEDSZKOLA znajdują się kolorowanki dla dzieci.

Rodzicu,

·         przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

·         rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

·         śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola.

                                                                                   Dyrektor Przedszkola

                                                                                s. Ewelina Danuta Jędo