Przedszkole Sióstr Honoratek

1% dla przedszkola

1% dla przedszkola

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przekazały 1% podatku za rok 2018 na rzecz naszego przedszkola.

Nasze przedszkole zebrało  3. 599,40 zł

Dzięki tak pozyskanym środkom, w minionym roku ze zbiórki 1%  zakupiono stroje krakowskie dla dziewczynek i chłopców.

W tym roku także ZAPRASZAMY DO AKCJI 1% DLA PRZEDSZKOLA

Można to uczynić poprzez przekazanie kwoty 1% na rzecz

Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Edukacji „Otwarte Drzwi”    KRS 0000272264
z dopiskiem: „dla Przedszkola Sióstr Honoratek”.

                                     Dyrektor i Rada Pedagogiczna Przedszkola Sióstr Honoratek