Przedszkole Sióstr Honoratek

Rekrutacja

Rekrutacja

Od 23 marca do 03 kwietnia 2020 roku  w godz. 9:00- 15:00 będą wydawane „Wnioski zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020 / 2021”  dla Rodziców, którzy po raz pierwszy chcą zapisać dziecko do naszego przedszkola.

Wnioski i załączniki dotyczące przyjęcia dziecka do przedszkola Rodzice pobierają i składają w przedszkolu. Można przesłać na skrzynkę mailową: przedszkole@honoratki.pl  w formie skanów lub fotografii dokumentów. Po ustaniu zagrożenia należy dostarczyć dokumenty w postaci papierowej. 

Rozpatrywane będą  wnioski poprawnie wypełnione,  z dołączonymi wymaganymi dokumentami.


                         Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym

WNIOSEK 2020/21

OŚWIADCZENIE O SAMOTNYM WYCHOWYWANIU DZIECKA

OŚWIADCZENIE O WIELODZIETNOŚCI RODZINY