Przedszkole Sióstr Honoratek

Rekrutacja

Rekrutacja

Od 23 marca do 03 kwietnia 2020 roku  w godz. 9:00- 15:00 będą wydawane „Wnioski zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020 / 2021”  dla Rodziców, którzy po raz pierwszy chcą zapisać dziecko do naszego przedszkola.

Wnioski i załączniki dotyczące przyjęcia dziecka do przedszkola Rodzice pobierają i składają w przedszkolu. Nie ma zapisów przez internet.

Rozpatrywane będą  wnioski poprawnie wypełnione,  z dołączonymi wymaganymi dokumentami.

Rodzice dzieci uczęszczających do naszego przedszkola składają „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021”, w terminie od 02 do 13 marca 2020 r.

                         Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym